rss

Filmbesprekingen

Bent u op zoek naar een geknipt filmfragment voor uw les? Zag u ooit een interessante film en wilt u iets meer weten over de ontstaansgeschiedenis van de prent of het receptiedebat? Stelt u zich vragen bij de historische accuraatheid van een productie? Of wilt u wel eens weten hoe andere leerkrachten (in spe) met bepaalde filmfragmenten aan de slag gaan in hun lessen?

Deze websitemodule biedt een reeks uitgewerkte filmbesprekingen. Het gaat in de eerste plaats om historische speelfilms, die vanuit geschiedkundig perspectief worden geanalyseerd. Daarnaast worden ook enkele sociale drama’s besproken, die eerder actuele maatschappelijke thema’s aankaarten. Deze worden vanuit cultuurwetenschappelijk standpunt ontleed.

Elke bespreking schetst de korte inhoud van de film, de productieomstandigheden en het receptiedebat én biedt historiografische achtergrondkennis en concrete informatie voor het onderwijs. Mits het aanmaken van een gebruikersaccount kunt u bovendien opmerkingen en bedenkingen formuleren bij elke bespreking en zo met andere websitebezoekers van gedachten wisselen.