rss
 • Natuurlijk is die daad een manier om het tafereel wat heroïscher te maken. Het blijft tenslotte een film waarin de nodige heldendaden en romantiek moeten voorkomen.
 • Ik zou het fragment willen toetsen aan bronnen uit WO I om een meer gefundeerd beeld te kunnen schetsen van de historische betrouwbaarheid van de film.
 • Een filmmaker maakt films, geen reconstructies van historische gebeurtenissen. Hij dramatiseert een verhaal en maakt er een aanschouwelijke voorstelling van.
 • Hoe begaafd je ook bent als verteller je kan nooit op tegen de kracht van het beeld.
 • De keuze van de acteur is typisch: ik denk dat veel mensen in Sean Connery een ‘wijze, oude rustige man’ zien, op wiens oordeel ze vertrouwen.
 • Soms had ik het gevoel dat het geweld en de mensonwaardigheid in de film de nodige saus boden voor een goede blockbuster en dus niet voor een film die historische correctheid nastreeft.
 • Toch moet je er als leerkracht geschiedenis voor zorgen dat het fragment een meerwaarde biedt aan de les (dus niet als extraatje).
 • Het fragment kan een uitstekende aanleiding zijn voor enkele discussies of bedenkingen.
 • In dit filmfragment wordt op een vrij persoonlijke en emotionele manier ingegaan op het levensverhaal van Maarten Luther en diens fundamentele rol in de Reformatie.
 • Persoonlijk denk ik dat de film voldoende historisch onderbouwd is. Het interieur van de notaris leek bijzonder authentiek en ook naar vervoersmiddelen is zichtbaar historisch onderzoek gedaan.
 • Aangezien deze gebeurtenis redelijk recent is, zal de producer van de film over genoeg bronnenmateriaal beschikken dat hij kan gebruiken in de film.
 • Maar als men kijkt naar wie de film gemaakt heeft [Steven Spielberg], één van de grootste regisseurs van de 20ste – 21ste eeuw, kan men toch vermoeden dat er veel research is ingestoken.
 • Deze scène geeft uitstekend de dehumanisering en anonimisering van de moderne oorlog weer.
 • Ik denk niet dat deze film een realistisch beeld geeft van de klassieke oudheid. Ik verkies nog altijd een documentaire.
 • We zien beelden die je steevast terug ziet bij oorlogsverslaggeving
 • Ik sta altijd zeer sceptisch tegenover dit soort films, en dat is bij deze film niet anders.
 • De filmtechnieken die gebruikt worden in dit fragment [uit ‘Gladiator’] zorgen ervoor dat het gevecht van iets statisch naar iets heel dynamisch en flitsend wordt getransformeerd.
 • De kracht van dit fragment is de gigantische schaal van het gevecht. Het voelt alsof je er zelf in zit.
 • Mijn kennis is te beperkt om te oordelen of dit fragment volledig historisch correct is.
 • Dit filmfragment omvat naar mijn mening een – voor historische speelfilms vrij typische – mengeling van historische en actuele waarden.
 • De voorstelling van de slaven lijkt mij niet geheel correct. Zoals hierboven aangegeven vond ik hun reactie niet geloofwaardig.
 • De kracht van het fragment ligt in het feit dat er, anders dan in oorlogsdocumentaires, wordt ingegaan op het individu. Het gaat niet zozeer om de oorlog in het algemeen, maar om een micro-geschiedenis.
 • Het is altijd verleidelijk om een stukje film te tonen als instap of tijdens de les. Het trekt de aandacht van leerlingen en stimuleert hun interesse en medewerking.

Welkom op Film & Geschiedenis

Geschiedenis is ‘hot’. En grotendeels is dit de verdienste van de (mainstream) historische speelfilm. Als geen ander slaagt dit medium erin historische thema’s en gebeurtenissen onder de aandacht te brengen van het brede publiek en in te spelen op de (collectieve) historische beeldvorming.

Ook binnen het geschiedenisonderwijs zien we een groeiende belangstelling voor film. Een toenemend aantal leerkrachten en docenten neemt film au sérieux als belangrijke bron van kennis, inzicht en bewustwording. Deze tendens gaat evenwel gepaard met een steeds luider klinkende roep naar de ontwikkeling van een ‘historische filmische geletterdheid’ bij jongeren. Die moet hen in staat stellen een bewuste en kritische houding ten opzichte van het medium aan te nemen.